Visie op cultuureducatie

Een goede voorbereiding op een theatervoorstelling of het museumbezoek kan een verdieping bij de kinderen én de docenten teweegbrengen. Daardoor wordt het programma beter begrepen en kan er meer van worden genoten. Wie meer weet, geniet meer en op een andere manier; namelijk vanuit herkenning.

In context Cultuur voor Kinderen plaatst de cultuuruiting in een context. Op verhaalniveau, maar ook op maatschappelijk niveau; wat zegt de voorstelling/tentoonstelling/film over de wereld, over jou, over mij? Waar komen wij elkaar tegen? Cultuur voor Kinderen probeert herkenning op te zoeken bij kinderen en hen actief na te laten denken over grote thema’s.

Voorbereiding of verwerking We schrijven lesmateriaal om docenten te ondersteunen bij de voorbereiding van een theater/museum/filmbezoek. We schrijven ook lesmateriaal dat kinderen – gevoed door de voorstelling – aanmoedigt zelf na te denken en keuzes te maken. Het cultuurprogramma is in dat geval een aanleiding om verder na te praten en opdrachten uit te voeren.

Verschillende leeftijden Cultuur voor Kinderen speelt in op kinderen van verschillende leeftijden. Het spreekt voor zich dat de aanpak voor de allerkleinsten heel anders is dan die voor bijvoorbeeld tieners. Hoe verder het kind in zijn ontwikkeling is, hoe dieper ingegaan kan worden op de stof . Staat bij kleine kinderen vooral de beleving centraal; bij de wat oudere kinderen komt het zelfstandig denken en verwerken op de voorgrond.

Aansluiting bij kinderen Het lesmateriaal sluit zoveel mogelijk aan bij de beleving van kinderen. Wij denken dat juist door in te spelen op wat het kind al kent en waardeert we een sterkere ingang hebben om het iets nieuws te leren. Dat kan op verschillende manieren: actief, receptief en/of reflectief. Cultuur voor Kinderen richt zich op het ontwikkelen van educatief materiaal, waarmee docenten zelf met de kinderen aan de slag kunnen gaan.